Filming a music video today for the next

Mae Sarah Zyborksa yn gantores-gyfansoddwr dwyieithog gyda llawer o dannau i'w bwa. Mai'n artist unigol sydd hefyd yn cydweithio mewn amryw o fandiau eraill, sydd â gradd Meistr mewn ysgrifennu sgrin ac mae ganddi gwmni cynhyrchu (SdoRi) gyda'i gŵr, mae'n gyd-sylfaenydd cwmni cerddoriaeth di-elw CEG, yn gweithio yn y gymuned mewn amryw o brosiectau cerdd ac yn cynllunio ac yn rheoli prosiectau cerdd sy'n canolbwyntio'n arbennig ar fentora menywod ifanc. Mae hi hefyd yn gweithio ar ei liwt ei hun ar draws cyfryngau creadigol gyda gwyliau, cwmnïau cynhyrchu a mwy.

"mae fy holl brosiectau a diddordebau yn croesi drosodd ac yn cyfoethogi pob rhan o fy ngyrfa. Pe bai 2020/21 wedi dysgu unrhyw beth i mi, cofleidiwch yr holl rannau hyn, coleddwch eich cydweithrediadau a gwerthfawrogwch eich gwaith. Wyddoch chi byth pryd y gallai'r cyfan ddod i ben. Bydd y wefan hon nawr, yn ogystal ag amlygu fy ngherddoriaeth unigol, yn tynnu sylw at fy holl brosiectau eraill â allai fod o ddiddordeb i chi! Diolch am ddarllen mor bell â hyn .... "

CYDWEITHIO

CREADIGOL A CHYMUNED

SdoRi

 

Cwmni cynhyrchu gyda fy ngŵr, gweithredwr camera a pheilot drôn Rob Zyborski

 

Canfod y Gân

 

Prosiect cerddoriaeth gymunedol gydag oedolyn ag anghenion ychwanegol

 

Cerddoriaeth CEG

 

Cyd-sylfaenydd y cwmni digwyddiadau cerddoriaeth gymunedol hwn, gyda ffocws penodol ar ryddhau miwsig trwy CEG RECORDS a ffrydio byw a sesiynau trwy CEG TV

 

Yn y Golau

 

Menter sy'n canolbwyntio ar fentora pobl ifanc mewn cerddoriaeth.